İcra İflas Hukuku

Ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan icra takiplerinin yürütülmesi; Verilen hizmetler alacaklının alacağını alması için yetkili organlara baş vurulması, İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda alacağın tahsilinin sağlanması, alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasında uyuşmazlıkların çözümü konusunda İcra Mahkemeleri ve Genel mahkemelerde dava açmak ve sonuçlandırmak, icra işlemleri nedeniyle alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin menfaat uyuşmazlığında uygulanacak hükümler çerçevesinde işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak, Bankaların Kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarda ticari hayatta gerçek yada tüzel kişilerin Ticaret Hukuku uygulamalarından kaynaklı ihtilaflarda çözüm üretmek, borçlunun iflası halinde alacaklıların alacaklılarının iflas masasına kayıt edilmesi, alacakların tahsili için yasal girişimlerin yerine getirilmesi, Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin belirli koşullar altında borca batıklığı ortadan kaldırarak sermaye şirketi ve kooperatifin varlığını sürdürmesi için İİK’nın 179 maddesi gereğince iflas ertelenmesi ile ilgili gerekli yasal girişimlerin yerine getirilmesi,şirketlerin yeniden yapılandırılması kapsamında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.