İdare ve Vergi Hukuku

Verilen hizmetler, devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari ve vergisel işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, başvuruların neticelenmemesi halinde idare ve vergi mahkemelerinin nezdinde dava sürecinin takip edilmesi başta olmak üzere İdare ve Vergi Hukuku Mevzuatı kapsamında  dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.