Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku

Şirketlere, yatırım alanlarında hukuki hizmetler sunulmakta, şirketlerin Türkiye’deki yatırımları organize edilmekte, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlanmakta ve şirket kuruluşlarında yer alınmakta, aynı şekilde şirketlerin yatırımları ile ilgili yazışma ve başvurulara ilişkin olarak danışmanlık yapılmaktadır.

Verilen hizmetler, Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Büromuz nezdinde verilen hizmetler;

  • Şirket Kuruluşu
  • Haksız rekabetin önlenmesi, Tüketicinin Korunması
  • Şirket Genel Kurul toplantılarının yapılması
  • İrtibat bürolarının kurulması
  • Hisse Senetleri ve Tahvillerle ilgili İşlemlerden doğan hukuki uyuşmazlıların çözümü
  • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
  • Sermeye Arttırımları ve İndirimleri
  • Hukuki Durum Tespit Raporlaması