Ceza Hukuku

  • Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı çerçevesinde ekonomik suçlara dair ceza davaları, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, bilişim suçları, iş kazalarında meydana gelen taksirle yaralama veya öldürme ile ilgili ceza davaları başta olmak üzere Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Hakimlikleri kapsamına giren ihtilafların çözümü,
  • Uzlaştırma, uzlaşma,
  • Suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosyanın takibi.